تبلیغات
شهید محمد حسین دالوند - سوالات آرایه ادبی استعاره
شهید محمد حسین دالوند
میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) روز مادر و زن گرامی باد
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

استعاره

-         استعاره مصرحه تشبیهی است كه همه ی اركان آن به جز ……  حذف شده باشد .

-          تشبیه ، ادعای ……… و استعاره ، ادعای ……… است .  ( 5/. )

-         جمله ای بنویسید که در آن « ماه » به صورت « استعاره مصرحه » به کار رفته باشد ؟ ( 5/. )

-         در مصراع مقابل چند استعاره وجود دارد ؟ ( 25/. )   « بتی دارم كه گرد گل ز سنبل سایه بان دارد  »

-          در بیت زیر هر یك از كلمات مشخص شده استعاره از چیست؟در بیت چه نوع استعاره ای به كار رفته است ؟( 75/. )

   هزاران نرگس از چرخ جهانگرد          فروشد تا بر آمد یك گل زرد

-         با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید :

   « در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است             خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی »

   الف ) كدام كلمه در مفهوم استعاری به كار رفته است ؟        ب ) استعاره از چیست ؟             پ ) چه نوع استعاره ای است ؟

- با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید : ( 75/. )

   « گل برگ را زسنبل مشکین نقاب کن                      یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن »

   الف ) « گل برگ » استعاره از چیست ؟     ب ) چه نوع استعاره ای است ؟      پ ) یک استعاره ی دیگر در بیت بیابید :

-         در بیت زیر هر یك از كلمات مشخص شده استعاره از چیست؟در بیت زیر چه نوع استعاره ای دیده می شود ؟ ( 75/. )     چو تنها ماند ماه سرو بالا          فشاند از نرگسان ،لؤلوی لالا

-در بیت زیر یك استعاره ی مصرحه پیدا كنید ، آن را به تشبیه تبدیل نمایید و مشبه به آن را نیز مشخص كنید : ( 75/. )

   بخت آن نكند با من كان شاخ صنوبر را       بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشانم

 

ا

 

استعاره مکنیه و تشخیص

-         استعاره ی به كار رفته در كدام یك از ابیات زیر « بلیغ تر و مؤثرتر » است ؟ چرا ؟  ( 5/. )

   الف ) فردا كه پیشگاه حقیقت شود پدید                     شرمنده رهروی كه عمل بر مجاز كرد

   ب ) بخت آن نكند با من كان شاخ صنوبر را                      بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشانم

- به چه نوع استعاره ای « تشخیص » گفته می شود ؟  ( 5/. ) 

 - استعاره را در بیت زیر مشخص کنید و نوع آن را بنویسید :  ( 5/. )

   « حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم           خوشا دمی که چهره بر فکنم  »

-         در بیت زیر یک استعاره ی مکنیه مشخص کنید و بنویسید از نوع اضافی است یا غیر اضافی ؟  ( 5/. )

   « فردا كه پیشگاه حقیقت شود پدید                      شرمنده رهروی كه عمل بر مجاز كرد »

-         كدام آرایه از بقیه زیباتر ، بلیغ تر و هنری تراست ؟

   الف ) تشبیه ساده   ب ) تشبیه بلیغ      ج ) استعاره مصرحه     د ) استعاره مكنیه

-         در بیت زیر كدام واژه ها در مفهوم « استعاری » به كار رفته است ؟ آن را مشخص كنید و دلیل خود را بنویسید :  ( 1 )

   « تو را زكنگره ی عرش می زنند صفیر                       ندانم كه در این دامگه چه افتاده است »  

-          در كدام یك از ابیات زیر آرایه ی « تشخیص » به كار رفته است ؟ آن را مشخص كنید و دلیل خود را بنویسید : ( 1 ) 

   الف ) فردا كه پیشگاه حقیقت شود پدید                          شرمنده رهروی كه عمل بر مجاز كرد

   ب ) خواهم شدن به میكده گریان و دادخواه                          كز دست غم خلاص من آنجا مگر شدن

-         بیت های زیر را بخوانید وبه پرسش ها پاسخ دهید :  ( 25/1 )

   گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم                        عشق آموخت مرا شكل دگر خندیدن

      بخت آن نكند با من كان شاخ صنوبر را                        بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشان

   الف ) در هر بیت یك استعاره بیابید و نوع آن را مشخص كنید .        

ب) كدام یك از استعاره ها تشخیص است ؟

-         در هریك از مثال های زیر استعاره  و نوع آن را معلوم كنید : ( 1 )

   الف ) ما آبروی فقر و قناعت را نمی بریم          ب ) چو تنها ماند ماه سرو بالا

-         استعاره را در بیت زیر مشخص كنید و نوع آن را بنویسید : ( 1 )

   حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم                            خوشا دمی كه از این چهره پرده برفكنم

   تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من                            هیچ كس می نپسندم كه به جای تو بود

-         استعاره مكنیه را در مثال های زیر نشان دهید :

   الف ) قضا چون زگردون فروهشت پر       ب) عشق آموخت مرا شكل دگر خندیدن

-         در بیت زیر یك استعاره مكنیه مشخص كنید و بنویسید از نوع اضافی است یا غیر اضافی ؟  ( 5/. )

     فردا كه پیشگاه حقیقت شود پدید          شرمنده رهروی كه عمل بر مجاز كرد 

-         در میان مثال های زیر استعاره مصرحه و مكنیه را مشخص كنید :  ( 5/. )

   الف ) گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسباند .      ب ) لاله ها را با اشك شست و شو دادیم .  

-         استعاره را در بیت زیر بیابید و نوع آن را بنویسید :

   ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می كنی            خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می كنی

-         استعاره های به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر ، بلطغ تر و موثر تر هستند ؟ چرا ؟ ( 5/. )

   الف ) هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید                    در رهـگذار بـاد نگهبـان لالـه بـود  

   ب ) بـاز امشـب ای ستاره ی تابان نیامـدی                  باز ای سپیـده ی شب هجران نیـامـدی

-         در بیت زیر یك تشخیص پیدا كنید و توضیح دهید چرا به آن تشخیص می گویند ؟ ( 75/. )

   ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی       كه كسی جز تو ندانم كه بود محرم دوست

 -         در كدام یك از ابیات زیر ، آرایه ی « تشخیص » وجود دارد ؟ دلیل خود را بنویسید :  ( 75/. )

   الف ) ای نسیم سحر ، آرامگه یار كجاست ؟                  منزل آن مه عاشق كش عیار كجاست ؟

    ب ) ای غنچه ی خندان ، چرا خون در دل ما می كنی ؟          خاری به خود می بندی و ما را زسر وا می كنی 

-در کدام یک از ابیات زیر ، آرایه ی « تشخیص » به کار رفته است ؟ آن را مشخّص کنید : ( 75/. )

   الف ) زبـان خـامـه نـدارد سـر بیــان فــراق                 و گـرنـه شـرح دهـم بـا تـو داستان فراق

   ب ) ای غنچه ی خندان ، چرا خون در دل ما می کنی ؟           خاری به خود می بنـدی و ما را زسر وا می کـنی     

-         در بیت زیر كدام كلمه در مفهوم استعاری به كار رفته است ؟ آیا تشخیص است یا خیر ؟ چرا ؟  ( 75/. )

   ای بخارا شاد باش و دیر زی          میر زی تو شادمان آید همی

-         چرا در بیت زیر « کنگره ی عرش » یک اضافه ی استعاری است ؟  ( 5/. )

   « تو را زكنگره ی عرش می زنند صفیر              ندانم كه در این دامگه چه افتاده است »  

-         در شعر زیر کدام واژه ها در مفهوم « استعاری » به کار رفته اند ؟ نوع استعاره های موجود را بنویسید : ( 1 )

   « آسمان تعطیل است / بادها بی کارند »

-         در بیت زیر استعاره كدام است ؟ چه نوع استعاره ای به كار رفته است ؟ ( 5/. )

   خواهم شدن به میكده گریان و دادخواه        كز دست غم خلاص من آنجا مگر شدن

- در بیت زیر یک تشخیص پیدا کنید و توضیح دهید چرا به آن تشخیص می گویند : ( 75/. )

   « ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت

                    آفرین گویی برآن حضرت که ما را بار نیست »

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 22 آذر 1390 :: نویسنده : نعمت اله دالوند
یکشنبه 6 مرداد 1398 07:33 ق.ظ
appreciate it lots this fabulous website is definitely proper and also laid-back
جمعه 21 تیر 1398 10:11 ب.ظ
The ads are controlled by many of the binding laws of the State of Israel.
چهارشنبه 19 تیر 1398 09:19 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find
during first minutes a villa rented by city, a variety of rooms lofts
and villas. Be in awe of the wonderful pictures and data that the site has to present you.
The website is a center for every person the ads in the field, bachelorette party?
Enjoy somebody who leaves Israel? Regardless of the reason why you must rent
a villa for a forthcoming event or simply just a team recreation made for any age.
The website is also the biggest market of rooms through
the hour, which is already another subject, for lovers who are trying to find
an expensive room equipped for discreet entertainment having
a spouse or lover. Regardless of you are looking for, the 0LOFT website will make a search for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and
Gush Dan.
دوشنبه 17 تیر 1398 09:13 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's which has a
cappuccino. He or she is handsome. Brown hair slicked back,
glasses which fit his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. They're well made, with
incredible arms including a chest that shines about this sweater.

We're standing right in front of one another preaching about our way of life,
what you want into the future, what we're searching for on another person. He starts telling me that they have been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles at me,
biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for reasons right.
But let me know, make use of reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right now?' he was quoted saying as I receive nearer to him and kiss him.

‘Next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I'm keen on the way you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my your back heel in their leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you like in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you will never know the things they want. Somebody that won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid of trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something totally new, especially on the subject of making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And Everyone loves women who are direct, who cut from the chase, like you merely did. To get
honest, that is a huge turn on.
سه شنبه 11 تیر 1398 03:01 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes
and the most wonderful lips I've seen. They're well-built, with incredible
arms and also a chest that is unique on this
sweater. We're standing in front of each other preaching about our way of
life, what we wish into the future, what we're searching for on another person. He starts saying that
they have been rejected many times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I only say He smiles at me, biting his lip.‘Oh, I can't know. Everything happens for good reason right.
But tell me, can you reject me, does one
Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you at the moment?' he said as I am much better him and kiss him.

‘Next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I'm keen on how you would think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my high heel in the leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you like girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know what we want. Somebody that won't say yes even though I said yes. Someone who's unafraid when trying something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when you try new stuff, especially with regards to making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And I love girls who are direct, who cut throughout the chase, like you merely did. Being
honest, which is a huge turn on.
دوشنبه 10 تیر 1398 10:39 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino. They're
handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He is
nice, with incredible arms as well as a chest that stands out
within this sweater. We're standing in front of one another speaking about our everyday life, what
we want into the future, what we're searching for on another person.
He starts telling me that he has been rejected plenty of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles at me,
biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for a good
reason right. But let me know, you would not reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at the moment?' he was quoted saying as I purchase better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I favor how you will think.' , he said.

For now, I start scrubbing my high heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘So what can you like ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone that knows what you want. Someone that won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid of attempting interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of trying something totally new, especially on the subject of making interesting things in bed ', I intimate ‘And I really like women that are direct, who cut throughout the chase, like you only did. To get
honest, that is a huge turn on.
دوشنبه 10 تیر 1398 02:51 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses
that suit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He is well-built, with incredible arms and a chest that sticks out within this sweater.
We're standing in front of each other talking about our way of life, what we wish money for hard times,
what we're interested in on another person. He starts saying that he has been rejected loads of
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles at me, biting
his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for an excuse right.
But figure out, make use of reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you today?' he was quoted saying as I am more detailed him and kiss him.

‘The next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I favor how we think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my calcaneus in their leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you enjoy in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you never know the things they want. Somebody who won't say yes although I said yes. Someone who's not scared when attemping something totally new,' he says. ‘I'm never afraid of attempting interesting things, especially in relation to making new stuff in the sack ', I intimate ‘And I adore women who are direct, who cut with the chase, like you just did. For being
honest, this is a huge turn on.
چهارشنبه 5 تیر 1398 06:53 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and
the most amazing lips I've seen. He could be well built, with incredible arms
and also a chest that shines about this sweater.
We're standing before of each other dealing with our lives, what you want money
for hard times, what we're looking for on another person. He
starts telling me that he's been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I believe that He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for an excuse right.
But tell me, you wouldn't reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you currently?' he stated as I recieve much better him and kiss him.

‘The next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I like the way you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my high heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you like in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone that knows the things they want. Someone that won't say yes even though I said yes. Someone who's unafraid when attemping new things,' he says. ‘I'm never afraid of trying new things, especially with regards to making something mroe challenging in the bedroom ', I intimate ‘And I enjoy women who are direct, who cut through the chase, like you only did. For being
honest, it really is a huge turn on.'
دوشنبه 3 تیر 1398 07:01 ب.ظ
"We've got to build to a different crescendo, cheri," he
said. "Therefore we can have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, as well as the soft skin of his hard cock against
my sex was having its intended effect. I
had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the head of his cock push agonizingly at the entrance of
my pussy, and I needed him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back up to my clit.I was aching to possess him inside, and I possibly could tell that
his should push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the impression of my wet pussy lips about the head of his cock was getting too much both for of us."Enable the finale begin," he explained, and hubby slid the
tip of his cock inside me.

We both gasped while he held his cock there for your moment.

I contracted my pussy to pull him further inside, and he threw his head
back with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, with each time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful since it filled me, but I want to all of it inside
me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder, and that he plunged his cock completely in.
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:51 ب.ظ
"We will need to build to a different one crescendo, cheri," he said.

"And then we will have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up with lust, as well as
soft skin of his hard cock against my sex was having its intended
effect. I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the top of his cock push agonizingly at the doorway
of my pussy, and I wanted him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back approximately my clit.


I'd been aching to own him inside, and I can tell that his have to push
that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to enhance mine, and I knew the feeling of my wet pussy lips within the head of his cock was getting excessive for both of
us.

"Permit the finale begin," he was quoted saying, anf the husband slid the top of his cock inside me.


We both gasped because he held his cock there for any moment.

I contracted my pussy to get him further inside, and hubby threw his
return with the sensation. Inch by excruciating inch he
pushed his cock inside me, each time I squeezed my pussy around
him. His cock felt wonderful simply because it filled me, but I needed all of it inside me.

I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and
that he plunged his cock entirely in.
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:02 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find during first minutes a villa
for rental by city, a number of
پنجشنبه 16 خرداد 1398 03:02 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in minutes
a villa to book by city, various rooms lofts and villas. Be thankful for
the photographs and information that the site has to present you.
The website is a center for all of you the ads inside the field, bachelorette party?

Spend playtime with a friend who leaves Israel?

Regardless of the the rationale you will need to rent a villa for the next event or just a gaggle recreation made for any age.
The website is also the middle of rooms from the hour, which
is definitely another subject, for lovers who are trying to find a deluxe room equipped for discreet entertainment that has a spouse or lover.
Regardless of what you are interested in, the
0LOFT website makes a hunt for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North
South and Gush Dan.
شنبه 11 خرداد 1398 01:47 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site. He was entirely
right. This post actually made my day. You cann't imagine simply how much
time I had spent for this information! Thanks!
پنجشنبه 9 خرداد 1398 07:13 ق.ظ
You are so interesting! I don't think I have read through a single thing like this before.
So nice to discover another person with some genuine thoughts on this subject matter.

Really.. thanks for starting this up. This site is
one thing that is required on the internet, someone
with some originality!
چهارشنبه 8 خرداد 1398 11:42 ب.ظ
I have visited your website several times, and found it to be very informative
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 10:10 ق.ظ
Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to
all your posts! Keep up the superb work!
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 02:28 ق.ظ
What's up, every time i used to check website posts here early in the break of day, for the reason that i love to find out more
and more.
جمعه 20 اردیبهشت 1398 07:17 ب.ظ
This information is priceless. Where can I find out more?
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 01:06 ق.ظ
My relatives always say that I am killing my time here
at net, except I know I am getting know-how daily by reading thes pleasant
posts.
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 04:00 ب.ظ
Hey I am so excited I found your webpage, I really found you by error, while I
was searching on Bing for something else, Nonetheless
I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round interesting blog (I
also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have book-marked
it and also added your RSS feeds, so when I have time I will
be back to read a great deal more, Please do keep up the great work.
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 05:40 ب.ظ
Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it ;) I may return once again since i have book-marked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.
جمعه 6 اردیبهشت 1398 02:11 ق.ظ
楽天ブランドコピー激安偽物専門店!スーパーコピーブランドN級品! – スーパーコピーブランドN級品
جمعه 6 اردیبهشت 1398 02:10 ق.ظ
ブランドコピーブランド時計コピーブランド財布 コピー ブランド服 コピーブランドバッグ コピー ブランド アクセサリー コピーブランド時計
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 07:37 ق.ظ
I don't know if it's just me or if perhaps everybody else encountering issues with
your site. It appears like some of the text in your
content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback
and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web
browser because I've had this happen previously.
Thank you
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:37 ق.ظ
Pretty great post. I just stumbled upon your weblog
and wished to say that I have truly loved browsing your
weblog posts. In any case I'll be subscribing to your feed and I'm hoping you write once more soon!
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 09:09 ق.ظ
cheers lots this amazing site is usually official plus laid-back
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:22 ب.ظ
Yes. This can be a 1st choice. I possibly could go on this
research and grow an authorized psychologist. There
are plenty of options in this field. Our cv is definitely formidable in the event I personally wanted to try to get an alternative job.
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 11:31 ق.ظ
thanks a lot a great deal this web site is actually conventional along with simple
جمعه 30 فروردین 1398 10:42 ب.ظ
thank you a lot this fabulous website is actually professional
plus laid-back
پنجشنبه 29 فروردین 1398 01:55 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search
by region, find in minutes a villa to book by city, several different rooms lofts and
villas. Be astounded by the photographs and information that the
site has to make available you. The site is a center for every body the ads within the
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

ایمیل مدیر:
DALWANDE@MAILFA.COMمدیر وبلاگ : نعمت اله دالوند
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :